เงื่อนไข
 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS Serenade ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสแบบเติมเงินหรือรายเดือนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสะสมพอยท์ โดยกด *550# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) ทุกยอดค่าใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ 25 บาท จะได้รับ 1 พอยท์ เมื่อสะสมครบ 5 พอยท์ สามารถแลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยกด*550*47# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) หรือผ่าน my AIS Application
  • 2.1 นาฬิกาสมาร์ท วอร์ท Garmin รุ่น Fenix 6S Sapphire กด *550*47*1# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
  • 2.2 กล้อง Gopro รุ่น Gopro Max กด *550*47*2#โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
  • 2.3 ลำโพงบลูทูธ BO รุ่น A1 กด *550*47*3#โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
 3. เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 4. ระยะเวลากดแลกพอยท์เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
 5. จับรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง www.ais.co.th/serenade/ultimatesurprizes/announce
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้า AIS Serenade ในขณะได้รับรางวัล โดยมีสถานะการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกติ ไม่ถูกระงับการใช้บริการในขณะที่รับรางวัล กรณีลูกค้าระบบรายเดือนจะต้องไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระ กรณีลูกค้าระบบเติมเงินจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วและจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบ ณ วันที่รับรางวัล
 8. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อผู้โชคดีซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 9. ผู้โชคดีต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Serenade Ultimate Surprizes ภายในระยะเวลา 2 ปี
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการของรับรางวัล ติดต่อรับของรางวัล ณ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์-บี ชั้น 26 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการระหว่าง 09:30 น. - 15:30 น. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองรายต่อไป และหากไม่มารับรางวัลตามกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่อไป
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 12. ผู้โชคดีจะต้องรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้
 13. พนักงาน บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และครอบครอบครัวพนักงาน บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. ใบอนุญาตเลขที่ 2209/2562,2210/2562,2211/2562 ออกโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย